Den 29 december 2017 är det 200 år sedan August Abrahamson föddes. Det uppmärksammar vi lite extra vid adventsvisningarna av slottet.

August Abrahamson är egendomen Nääs siste private ägare. Han föddes av tysk-judiska föräldrar i Karlskrona år 1817. Abrahamson kom att bli en mycket förmögen köpman med ett eget handelshus i Göteborg – August Abrahamson & Co. Firman handlade med så kallade ”kortvaror” – små produkter som knappar, trådar, skjortkragar, handskar mm.

År 1868, vid femtio års ålder, köpte Abrahamson, tillsammans med sin hustru Euphrosyne Lehman, egendomen Nääs. Euphrosyne var född i Stockholm och var en internationellt erkänd operasångerska då hon träffade August. Paret hade inga barn tillsammans och Abrahamson kom att bo själv på Nääs, då hans hustru gick bort redan år 1869, endast 33 år gammal.    

På Nääs bedrevs ett stort jordbruk med bl.a 80 mjölkdjur. Abrahamson bodde på Nääs fram till sin död år 1898.