Slöjdlärarseminariet 1874-1966

I den gamla seminariebyggnaden finns ett fint litet museum som berättar om Nääs Slöjdlärarseminarium. Det går bra att beställa en visning av museet och seminarieområdet. Kontakta info@naas.se för mer information. Eller ring 0302-30898.

Redan år 1872 startade August Abrahamson och systersonen Otto Salomon en arbetsskola med slöjd på schemat för pojkar och ett par år senare för flickor. År 1874 startades ett slöjdlärarseminarium på Nääs. Skolan utbildade lärare från stora delar av världen i slöjd och hantverk, och kallades "Sveriges fönster mot världen".  Det var kunskapen och teorin bakom den pedagogiska slöjden som var det viktigaste att få med sig som student på Nääs. Seminariet på Nääs blev ett centrum för slöjd och hantverk och blev enormt framgångsrikt och populärt. Vid ett kurstillfälle deltog nitton olika nationaliteter. I början anordnas främst kurser i träslöjd men senare hölls även bland annat ”Lekkurser” och ”Trädgårdskurser”.

Från 1882 tilläts kvinnor att delta i alla kurser. Åren runt 1900 var ca 40 procent av de som gick träslöjdskurserna på Nääs kvinnor. Det fanns också många kvinnliga lärare och ett par kvinnliga föreståndare. Att män och kvinnor på Nääs arbetade och undervisade sida vid sida ansågs ovanligt och av vissa inte moraliskt lämpligt. Det var uppseendeväckande att kvinnor fick tillträde till Nääs och det fanns öppen kritik. Men Salomon var inte ensam om att se kvinnors engagemang i de områdes som öppnades för dem, som ett tidens tecken på självständighet och emancipation. På 1890-talet tog Salomon tydlig ställning för kvinnors roll i pedagogisk verksamhet och Nääs blev en viktig arena för kvinnor att hävda och försvara sin plats i undervisningen.

HÄR på Prisma Västra Götaland,  finns bilder och berättelser om Västra Götalands industriella historia och här finner du mer information om Nääs Slöjdlärarseminarium som vi har publicerat.

Idag är kursverksamheten mer aktiv än någonsin med mängder av kurser inom slöjd, byggnadsvård, konsthantverk och folklig kultur. Kurserna på Nääs anordnas i samarbete med Västarvet/Slöjd & Byggnadsvård inom Västra Götalandsregionen och Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum.

 

 

Kurser på Nääs

Varje år arrangeras en mängd kurser på Nääs. Följ länken för fullständig kurskatalog och anmälan. Du kan också ladda ner kursprogrammet 2018 som PDF här.