Kommersiell fotografering och filmning

Områdena är  utmärkta för fotografering och filmning. Vi erbjuder också fotografering inomhus. Många företag har använt Nääs för reklamfotografering och filmer har spelats in.

Företag som vill nyttja Nääs miljöer för produktfotograferingar eller andra typer av kommersiella bilder eller filmer måste alltid kontakta Nääs. Detta gäller hela området. Detta gäller även utbildningsprojekt.

Varför tar vi betalt?

Alla intäkter behövs för att bevara och utveckla natur och kulturarvet på Nääs. De bidrar till att vi skall kunna erbjuda vackra miljöer, både exteriört och interiört och kunna vara en plats som är öppen och tillgänglig för besökare.

Kontakt

Vid funderingar, frågor och förfrågningar om det går bra att fotografera och filma kontakta  info@naas.se eller 0302-31839. Alternativ till 0302-30898.