Från år 1895 hölls den första Lekkursen på Nääs. Här möttes gamla traditionella svenskar sång-, dans och springlekar med ”nya” sportgrenar som fotboll och tennis från England och frilöpning från Tyskland. 

Det var på Nääs som basket spelades för första gången i Sverige! Det var amerikanska kursdeltagare som sommaren år 1897 lärde ut spelet. Här ifrån spreds det ut över landet. 

Handboll spelades på Nääs från år 1909. Den kom till Sverige från Tyskland via Danmark och fick stor spridning genom kursdeltagarna på Nääs.

Ola Waldén, som var lekledare på Nääs åren 1904-1910  tog med spelet i sin bok ”Friluftlekare från Nääs” år 1912. Han beskriver ett 11-mannaspel med regler som i det mesta avviker från vår tids regler. Nääs-ledaren Arvid Karlsson var år 1918 med och startade Svenska lekförbundet, som utvecklades efter tyskt mönster, och år 1930 ombildades det till Svenska Handbollsförbundet. Man skilde nu mellan 7-mannaspel inomhus och 11-mannaspel utomhus. Spelet ansågs mycket lämpligt för kvinnor. På Nääs spelade man utomhus – fast med 7-mannalag och inomhusregler. En turnering mellan de olika kurserna på Nääs kom igång i mitten av 30-talet”

Det stora röda huset vid skogsbrynet mot väster mitt emot Slöjdlärarseminariet kallas Lekhuset och byggdes som sal bland annat för dans och bollspel år 1905.

Från år 1915 kallades kurserna främst för "Kurser för utbildning- av lek- och idrottslekledare". Tidigare hade man pratat om bara Lekledare. Det ökade intresset för idrott efter Stockholmsolympiaden år 1912 kan ha bidragit till namnbytet. Kurserna på Nääs ändrades och modifierades snabbt när nya impulser kom. 

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.