Naturen på Nääs

Naturen på Nääs är någonting alldeles särskilt och inbjuder till reflektion, lek, festligheter och förundran - redan i den magnifika allén.

Här finns alltifrån slottspark med Sveriges tjockaste bok till gamla enorma ihåliga ekar, betesmark och orörd skog liksom strandkanter vid sjön Sävelången.

Läs mer om sjön Sävelången och det fina fisket här. 

undefined

Naturreservatet NÄÄS EKHAGAR

Mellan Floda och Nääs ligger vårt naturreservat Nääs Ekhagar med stora områden orörd natur och äldre ekhagar. Successivt återställer vi beteshagar i ekbackarna så som det såg ut under det sena 1800-talet. 

Naturreservatet Nääs Ekhagar ingår i en större lövskogstrakt runt sjön Mjörn som bedöms tillhöra de värdefullaste i Sverige. Den speciella faunan som är bunden till de gamla, grova ekarna i området har visat sig vara unik i ett europeiskt sammanhang. 

I Naturreservat gäller särskilda regler - läs mer här om vad som gäller. 

Läs gärna mer om Nääs Ekhagar hos Länsstyrelsen Västra Götaland

undefined

NATURA 2000

Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden inom EU och urvalen bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitat-direktiv. Syftet med bevarandeplanerna i Natura 2000 är att stoppa utrotningen av vilda djur och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs. På Nääs finns exempelvis de sällsynta Läderbaggarna som också ingår skyddet. 

Tänk på att såväl slottsparken och naturreservatet Nääs Ekhagar inkluderas liksom alla övriga ytor på området.

Unikt är både faunan och djurlivet där den sällsynta Läderbaggen ingår.

Läs gärna mer om Natura 2000 och Länsstyrelsens bevarandeplanen här. 

undefined

Läderbaggen

Nääs är en av få platser där Läderbaggen Osmoderma eremita trivs tack vare att här finns gott om äldre grova träd med håligheter. Läderbaggen tillhör de mest hotade arterna i Sverige och är idag rödlistad, dvs nära hotad (NT) och är helt beroende av gamla och ihåliga träd för sin överlevnad. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens inventering här. 

Läderbaggen är brunsvart ca 24-32 mm lång samt har en speciell doft av läder och mysk. 

Regler i naturreservat

I naturreservat gäller särskilda regler och det är viktigt att du som besökare tar hänsyn till detta. Vi vill alla att området ska bevaras och fortsätta vara en unik plats. 

Därför ber vi dig vara extra aktsam när du vistas i naturen på Nääs och tänk på att det endast är tillåtet att grilla på den fasta grillplatsen vid Nääsbadet.

 

 

 

Karta Nääs-området

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.