Vänkretsen på Nääs

Stöd Nääs genom att bli medlem i Vänkretsen.

Vänkretsen på Nääs är en ideell intresseförening vars syfte är att stödja och främja verksamheterna på Nääs i samarbete med August Abrahamsons stiftelse. Föreningen bildades i maj 2001.

Hur kan man som medlem stödja verksamheterna på Nääs?

  • arbeta i slottsparken
  • stödja genom att vara medlem
  • vara funktionär vid evenemang
  • praktiskt arbeta på slottet
  • delta i gemenskapen kring Nääs
  • vara ambassadör för Nääs
  • jobba i kafé vid evenemang
Värdskap

Vid utställningar och andra arrangemang deltar Vänkretsen som värdar med att välkomna, sälja biljetter och hjälpa besökarna tillrätta. Ett tillfälle till att även träffas och umgås.

Måndagsgruppen

Måndagsgruppen träffas en förmiddag i månaden och arbetar i slottsparken eller på seminarieområdet med till exempel trädfällning, röjning av sly och lövkrattning. Ibland är det polering av kristallkronor eller sömnad på programmet. Träffen avslutas alltid med kaffe och smörgås hos Nääs Slottskafé & Restaurang eller hos stiftelsen.

Info-gruppen

Vänkretsen informerar sina medlemmar genom ett medlemsblad - Nääsbladet - som ges ut fyra gånger per år. Här publiceras artiklar skrivna av medlemmar och en information från stiftelsen om Nääs. Har du ett specialintresse om Nääs så vässa pennan och var med och skriv en artikel. Bilder välkomnas med glädje.

Samverkans-/sponsorgruppen

Gruppen söker medel till olika projekt som vi tar oss an i samarbete med stiftelsen, till exempel flyttning av sekretariatet och nya skyltar till Nääs byggnader. Här behövs alla med kontakter och idéer!

Bli medlem nu

Kom med i kretsen av engagerade och glada vänner på Nääs! Som medlem har du vissa förmåner, vilka kan variera olika år. 

Kontakta oss på vankretsen@naas.se eller via Nääs Slott 0302-318 39. 

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.