Vänkretsen på Nääs

Stöd Nääs genom att bli medlem i Vänkretsen (se längre ner hur). 

Skänk ett bidrag

Bidrag mottages med tacksamhet - allt går till bevarandet av Nääs. Skänk valfritt belopp via Swish 123 212 32 22 eller bankgiro 5902-7532 Vänkretsen på Nääs och skriv "Bidrag till Nääs".

Ideell intresseförening

Vänkretsen på Nääs är en ideell intresseförening vars syfte är att stödja och främja verksamheterna på Nääs i samarbete med August Abrahamsons stiftelse. Föreningen bildades i maj 2001.

Hur kan man som medlem stödja verksamheterna på Nääs?

 • arbeta i slottsparken
 • stödja genom att vara medlem
 • vara funktionär vid evenemang
 • praktiskt arbeta på slottet
 • delta i gemenskapen kring Nääs
 • vara ambassadör för Nääs
 • jobba i kafé vid evenemang
 • skänka valfritt belopp i bidrag
Värdskap

Vid utställningar och andra arrangemang deltar Vänkretsen som värdar med att välkomna, sälja biljetter och hjälpa besökarna tillrätta. Ett tillfälle till att även träffas och umgås.

Måndagsgruppen

Måndagsgruppen träffas en förmiddag i månaden och arbetar i slottsparken eller på seminarieområdet med till exempel trädfällning, röjning av sly och lövkrattning. Ibland är det polering av kristallkronor eller sömnad på programmet. Träffen avslutas alltid med kaffe och smörgås hos Nääs Slottskafé & Restaurang eller hos stiftelsen.

Info-gruppen

Vänkretsen informerar sina medlemmar genom ett medlemsblad - Nääsbladet - som ges ut fyra gånger per år. Här publiceras artiklar skrivna av medlemmar och information från stiftelsen om Nääs. Har du ett specialintresse om Nääs så vässa pennan och var med och skriv en artikel. Bilder välkomnas med glädje.

Samverkans-/sponsorgruppen

Gruppen söker medel till olika projekt som vi tar oss an i samarbete med stiftelsen, till exempel flyttning av sekretariatet och nya skyltar till Nääs byggnader. Här behövs alla med kontakter och idéer!

Medlemsförmåner

Kom med i kretsen av engagerade och glada vänner på Nääs! Som medlem har du vissa förmåner, vilka kan variera olika år. 

 • P-tillstånd på Nääs parkeringsplatser under året
 • 10% rabatt vid köp i butiken hos Nääs Konsthantverk *)
 • Kaffe och liten kaka i kaféet hos Nääs Konsthantverk vid en tillfälle *)
 • Slottsvisning vid ett tillfälle + en gäst *)
 • Medlemsblad med information

*) Medlemskort ska visas upp.

Skänk ett bidrag

Bidrag mottages med tacksamhet - allt går till bevarandet av Nääs. Skänk valfritt belopp via Swish 123 212 32 22 eller bankgiro 5902-7532 Vänkretsen på Nääs och skriv "Bidrag till Nääs".

Bli medlem direkt
 • Enskild medlem 150 kr
 • Parmedlemmar 250 kr
 • Ideella föreningar 300 kr
 • Företagsmedlem 2.000 kr

HUR? Betala in beloppet till bankgiro 5902-7532 eller Swish 123 212 32 22, Vänkretsen på Nääs, samt ange namn och telefonnummer. Maila fullständiga namn- och adressuppgifter inklusive e-post och telefonnummer till vankretsen@naas.se. Medlemskort och P-tillstånd kommer per post.

Kontakta oss på vankretsen@naas.se eller via Nääs Slott 0302-318 39. 

Adress: Nääs Slott, 448 92 Floda

Kom med i kretsen av engagerade och glada vänner på Nääs!

Vänkretsen på Nääs

Vänkretsens senaste Medlemsblad

Kontakta Vänkretsen på Nääs

Nääs Slott
448 92 Floda

Tel: 0302-318 39

e-post: vankretsen@naas.se

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.