VD till August Abrahamsons stiftelse och Nääs Slott

Nääs Slott är ett kulturminne, naturreservat och byggnadsminne som sedan 1898 ingår i August Abrahamsons stiftelse. Nääs är öppet hela året och har årligen omkring 300 000 besökare och omsätter omkring 10 miljoner kronor i stiftelsens egen verksamhet. Stiftelsens egna verksamheter och intäktskällor är jord-/skogsbruk, hyresintäkter, visningar/vigslar i slottet, liten slottsbutik, uthyrning av boende, uthyrning av konferens-/festlokaler och mark samt evenemang, projekt och bidrag. På anläggningen bedrivs också tillsammans med samarbetspartners byggnadsvård med rådgivning, kursverksamhet, evenemang, restaurang, kaféer, butiker, galleri, utställningar, ridverksamhet samt turistbyrå tillsammans med Lerums kommun.

Stiftelsen omfattar totalt 1500 hektar mark som bland annat består av parkområden, åker- och skogsmark, 49 byggnader inklusive slottet varav 23 är byggnadsminnen. Skogsskötsel sker i gemensamt bolag med fyra andra stora markägare.

Vi rekryterar nu en VD som skall ta vid och vara med och förverkliga visionen att bevara och utveckla Nääs som en väl sammanhållen 1800-talsegendom. Nääs skall göra skillnad i samtiden genom att föra traditionellt hantverk vidare, baserat på dokumenterad kunskap och en sund ekonomi. Ledorden är historisk trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar tillväxt.

Nääs är ett viktigt nav i Lerums och Västsveriges besöksnäring och ska aktivt bidra till att, tillsammans med andra aktörer, utveckla besöksnäringen både i det lokala och regionala perspektivet.

Vi kan erbjuda utmanande arbetsuppgifter inom en bred verksamhet med många olika områden. Du får självständigt ansvar inom de ramar som styrelsen lägger i form av budget och verksamhetsplan och de ramar som stiftelselagen och stiftelsens stadgar ger. Du kommer att få ett stort nätverk av samarbetspartners, grannfastigheter, verksamhetsutövare/hyresgäster, kommun, region, länsstyrelse och många kontakter med besökare och andra. Vid behov kan vi tillfälligt eller tillsvidare erbjuda en bostad inom det vackra området.

Ansvar och arbetsuppgifter

  • Ha det samlade operativa ansvaret för en välplanerad verksamhet
  • Ansvara för att historisk trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar tillväxt är ledord i den dagliga verksamheten
  • Leda, utveckla och följa upp verksamheten för att uppnå mål inom ekonomi och kvalitet i en effektiv organisation
  • Ansvara för underhåll av samtliga fastigheter, trädgårdar, parker samt jord- och skogsbruk
  • Ansvara för inkomstbringande aktiviteter som t ex guidade turer, konferens, fest och bröllop, kurser, festivaler, konserter men också att identifiera nya möjligheter för att öka intäkterna
  • Aktivt delta i och söka bidrag för samverkansprojekt
  • Företräda stiftelsen, träffa samarbetspartners och skapa kontakter för att bygga och utveckla relationer inom näringsliv, stat, kommuner, region, internationella och nationella föreningar och organisationer
  • Rapportera till stiftelsens styrelse
  • Ha det direkta personalansvaret för ca 10 personer och för att rätt kompetens och god arbetsmiljö finns i hela verksamheten

En lämplig bakgrund är ledarskap och resultatansvar av motsvarande storlek från offentlig, idédriven eller privat verksamhet med stort publikt inslag. Basen för hela verksamheten är den stora egendomen med de många k-märkta byggnaderna. Därför är kunskap och erfarenhet inom fastighetsområdet, gärna av kulturminnesvård, av stor betydelse. Det är värdefullt med erfarenhet inom besöksnäring, marknad, utbildning, projektledning och med förståelse för verksamhetens bredd. På Nääs förenas affärsmöjligheter med värdet av kulturarvet.

Din ledarstil är kommunikativ, lyhörd, entusiasmerande och närvarande liksom tydlig och strukturerad. Som person är du drivande och en god relationsskapare. Du måste ha en mycket hög arbetskapacitet, med god förmåga att prioritera mellan många olika frågor. I en liten organisation är ingen fråga för stor eller för liten för att hanteras av VD. Verksamheten pågår hela året om och veckans alla dagar. Den relativt lilla ekonomin kräver att du kan hushålla med resurserna, finna effektiva lösningar och hela tiden söka nya affärer som stärker ekonomin.

Tillträde i juni eller september.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till vår rekryteringskonsult Jan W Carlsson, jan.w.carlsson@telia.com och 0705-65 36 21.

Sista ansökningsdag är den 25 november.

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.